Logo
English

Thông tin

Độ sạch của phòng sạch thường được quyết định dựa trên nhu cầu cơ bản và tổng quát nhất của ứng dụng. Thông thường chúng ta sẽ chọn cấp độ sạch cơ bản nhất và cũng kinh tế nhất là 100,000. Khi xuất hiện các yêu cầu cao hơn về độ sạch trong khu vực sản xuất, chúng ta sẽ đơn giản hóa bằng cách xây dựng các thiết bị kín, thể tích nhỏ, có độ sạch cao hơn độ sạch cơ bản. Các thiết bị như vậy được gọi là các bàn thao tác sạch.
S A P A I có kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết kế, sản xuất và cung cấp tất cả các loại bàn thao tác sạch đáp ứng theo các nhu cầu kỹ thuật khác nhau của khách hàng.