Logo
English

Thông tin

Một trong các nguyên tắc cơ bản của phòng sạch là các cửa ra vào không được mở cùng lúc. Luôn luôn các cửa phải đóng kín. Điều này được thực hiện thông qua giải pháp cửa đôi liên động, và BUỒNG TRUNG CHUYỂN là một dạng cửa đôi liên động phổ biến nhất.
BUỒNG TRUNG CHUYỂN của S A P A I được thiết kế sản xuất theo các tiêu chí kỹ thuật và vật tư cao nhất.