Logo
English

THÔNG TIN LIÊN LẠC

  Nhà máy & Văn phòng chính  
Lô B1-1, Khu A3, Đường D9, KCN Rạch Bắp,
Bến Cát, Bình Dương
T. : (84-274) 357 9900
F. : (84-274) 357 9901


  Phân xưởng & Chi nhánh Bắc Ninh  
Lô D, Đường N2, KCN Đại Đồng–Hoàn Sơn,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
T. : (84-222) 384 8588
F. : (84-222) 384 8589  Email liên lạc về....  
Sản phẩm | dịch vụ:         sales@sapai.com.vn
Thông tin nhân sự:          hr4@sapai.com.vn