Logo
English

Thông tin

Fan Filter Unit, hay thường được gọi là FFU, là thiết bị cấp khí sạch cục bộ, vận hành thông qua hệ thống quạt ly tâm gắn bên trong buồng kín. Gió được hút vào buồng kín và lưu thông vào phòng sạch qua lọc HEPA gắn cố định ở mặt dưới của buồng kín. Ưu điểm của FFU là sự chủ động và linh hoạt cho phép người sử dụng có thể nhanh chóng triển khai thiết lập các khu vực sản xuất có độ sạch cao hơn hẳn của FFU là sự chủ động và linh hoạt cho phép người sử dụng có thể nhanh chóng triển khai thiết lập các khu vực sản xuất có độ sạch cao hơn hẳn khu vực hiện hữu, trong thời gian ngắn nhất, cùng với chi phí hiệu quả nhất.
S A P A I có kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết kế, sản xuất và cung cấp tất cả các loại FFU đáp ứng theo các nhu cầu kỹ thuật khác nhau của khách hàng.

     

Chúng tôi có các Chứng nhận như bên dưới:

1. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
2. CHỨNG NHẬN CE
3. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG LỌC TINH

Chúng tôi gửi giấy Chứng nhận theo từng dự án cụ thể. Nếu bạn cần bất kỳ các giấy Chứng nhận nêu trên, xin vui lòng gửi E-mail yêu cầu đến địa chỉ:
inquiry@sapai.com.vnChúng tôi bảo lưu các quyền lợi hợp pháp nếu xét thấy cần thiết hoặc từ chối.