Logo
Tiếng Việt

THÔNG TIN LIÊN LẠC

  Nhà máy & Trụ sở chính  
Lô B1-1, Khu A3, Đường D9, KCN Rạch Bắp,
Bến Cát, Bình Dương
T.: (84-274) 357 9900
F.: (84-274) 357 9901


  Văn phòng Hội thảo & Chi nhánh  
Lô D, Đường N2, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
T.: (84-222) 384 8588
F.: (84-222) 384 8589  EMAIL cho ...  
Yêu cầu sản phẩm | services:         sales@sapai.com.vn
Liên hệ với bộ phận nhân sự:         hr4@sapai.com.vn